Stigande priser på bostadsrätter

Enligt Mäklarpanelen, utförd av Fastighetsbyrån, spås priserna på bostadsrätter stiga även under 2017. Men med ett stort, och lite oväntat, undantag.

Mäklarpanelen utförs med jämnas mellanrum av Fastighetsbyråns närmare 1000 mäklare över hela landet, i den senaste enkäten svarade totalt 407 personer. 51 procent tror att priserna på bostadsrätter stiger nästa år och 45,8 procent tror på stillastående priser. Anledningen stavas det låga utbud av lägenheter som lär bestå även under 2017.

– Amorteringskravet har dämpat efterfrågan på bostadsmarknaden något. Samtidigt har det tyvärr lett till inlåsningseffekter som gör att utbudet minskar. När både utbud och efterfrågan vägs in drar  majoriteten slutsatsen att 2017 kommer bli likt 2016 med en viss prisökning, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån, i en kommentar.

Men för Stor-Stockholms del ser det lite annorlunda ut. Där tror bara 30,5 procent av de tillfrågade på en prisuppgång under nästa år, medan samma siffra för Stor-Malmö är 62,5 procent. Dessutom konstateras att det alltjämt är säljarnas marknad, även om Stockholm är den storstad där det är minst fördel för säljarna