Var femte bostadsrätt säljs innan visning

Trycket är fortfarande högt på den svenska bostadsmarknaden. Men skillnaderna är stora och Göteborg har gått om Stockholm som den hetaste marknaden.

Bilden förstärks i flera aktuella undersökningar. Den starka efterfrågan har pressat ned försäljningstiderna vilket resulterat i rekordlågt utbud av bostadsrätter. Att lägenheter säljs innan visning är inte ovanligt, enligt SBAB:s Mäklarbarometer. I Stockholm säljs 18 procent säljs före visning, vilket är en minskning jämfört med förra våren. I Göteborg har däremot en ökning skett, från 21 till 24 procent. Så även i Malmö, från 14 till 15 procent.

– Det är fortfarande många bostadsrätter som säljs innan ordinarie visning. Nedgången i Stockholm är dock intressant och kan vara ett tecken på att trycket är på väg att dämpas något, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB, i en kommentar.

Fastighetsbyråns senaste undersökning, Mäklarpanelen, bekräftar bilden.

– Marknaden fortsätter att präglas av lågt utbud. Framförallt beror det på att det som kommer ut på marknaden säljs väldigt snabbt – ibland innan visning och ibland till och med innan bostaden läggs ut på nätet. Möjligen kan vi även se en något ökad efterfrågan inför det kommande amorteringskravet. Men det är inte alls på samma nivå som förra våren eftersom bankerna successivt redan infört amorteringskrav, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån, i en kommentar.

Även Mäklarpanelen indikerar att efterfrågan sjunker i Stockholm. Däremot ökar efterfrågan i alla övriga regioner.

– Tendensen vi såg i januari förstärks. Efterfrågan i Stockholm sjunker vilket kan tyda på ett trendbrott. Stockholm och bostadsrättsmarknaden brukar ligga steget före övriga regioner och villamarknaden. Nu återstår det att se om tendensen i Stockholm sprider sig, säger Lars-Erik Nykvist.