Flest klagar på hantverkare

Att anlita hantverkare är det vanligaste konsumentproblemet. Det visar Konsumentverkets sammanställning för förra året.

Sammanställningen, som har genomförts årligen sedan tio år tillbaka, mäter klagomålen som inkommer till den kommunala konsumentvägledningen.

Sedan starten har boendefrågor i allmänhet och hantverkstjänster i synnerhet toppat listan. Så är även fallet i år.

Närmare nio procent av klagomålen handlade om hantverkstjänster. Oftast berörde klagomålen att tjänsten blivit dyrare, tog längre tid eller blev utförd på ett sätt som stred emot överenskommelsen. Även Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument visar samma resultat.

– Många gånger bottnar klagomålen i dålig kommunikation. Var tydlig med vad du har för förväntningar på slutresultatet. Då har hantverkaren möjlighet att avgöra om det går att omsätta i praktiken eller lämna förslag på alternativ. God kommunikation gör att många problem kan undvikas, säger Gustav Sandgren, vägledare på Hallå konsument, i en kommentar.

Han betonar vikten av att redan från början bestämma omfattningen på arbetet, hur lång tid det ska ta och vad kostnaden ska landa på.

– Det är även viktigt att avtala om tilläggsarbeten som kan uppstå under arbetets gång. Det skriftliga avtalet fungerar som ett kvitto på överenskommelsen och gör det lättare att visa vad som har sagts om något skulle gå på tok, säger Gustav Sandgren.

Detta klagar vi mest på:
1. Hantverkstjänster
2. Köp av begagnade bilar
3. Mobiltelefoni
(Källa: Konsumentverket)

 

 

Foto: kina.brenner