10 tips för att hålla råttorna borta

Antalet gnagare ökar i samhället och de blir allt mer resistenta mot bekämpningsmedel, skriver Anticimex på sin hemsida. Men med några enkla åtgärder går det att hålla gnagarna borta.

Vad kan bostadsrättsföreningar göra för att undvika problem med råttor och andra gnagare i fastigheten? Nedan har Anticimex listat 10 enkla tips:

  • Täta håligheter och sprickor i fasad och grund.
  • Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler med maskvidd på högst 5 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing).
  • Undvik klätterväxter mot fasaden (råttor är duktiga på att klättra).
  • Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden (detta erbjuder lämpliga platser för råttor att söka skydd på).
  • Se till att det är lock på sopbehållare och att eventuella komposter sköts, samt är placerade en betydande bit från huset.
  • Håll rent under altaner och låga balkonger. Bråte och skräp utgör skydd för råttor.
  • Har du ett tegelhus bör du kontrollera de luftöppningar som finns. Ser du missfärgningar kan det vara ett misstänkt ingångshål.
  • Kontrollera luftningsrör från toaletten upp till vinden. De kan fungera som ingång för råttor.
  • Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast samt att det finns vatten i dem som hindrar råttorna från att ta sig upp.
  • Lägg matvaror, men även stearinljus och djurfoder, i lådor med lock, de utgör annars föda för råttor.

Källa: Anticimex.se

Foto: Anticimex, fotograf Lennart Falk.