Majoriteten ser bostadsköp som långsiktig investering

Ofta beskrivs bostadsmarknaden som en plats för spekulationer och trissade priser. Men i själva verket har de flesta bostadsägare ett långt perspektiv på bostadsköpet.

Tio år eller längre. Så länge planerar 63 procent av bostadsägarna i Sveriges tre storstäder att bo kvar i sina lägenheter. 21 procent tänker stanna kvar i mer än 15 år och bara tre procent planerar att flytta inom ett år. Det visar Skanskas bostadsrapport för 2015, som har ett särskilt fokus på nyproducerade bostäder i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Att så många ser långsiktigt på sitt boende är sunt i flera avseenden, exempelvis ur ett belåningsperspektiv. Siffrorna indikerar att storstadsborna inte är lika benägna att flytta så ofta som dagens trissade bostadsmarknad kanske ger sken av. Det stärker också tesen om att det till stor del är bristen på bostäder i storstäderna som driver på priserna, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya Hem, i en kommentar.

Anklagelserna om bostadsmarknaden som en plats dominerad av spekulation hamnar ännu mer på skam när rapporten belyser hur vissa grupper resonerar kring bostadsköp. Närmare 70 procent bland de tillfrågade kvinnorna ser investeringen som långsiktig, och bland personer mellan 15 och 29 år planerar 80 procent att stanna länge.

Skanskas bostadsrapport visar även att:
… 36 procent är villiga att lägga 21-30 procent av sin månadsinkomst på boendet
… personer mellan 30 och 44 år oroar sig mest för en förändrad ekonomi
… 17 procent av storstadsborna skulle bli tvungna att flytta om kostnaden ökade med 1001 till 3000 kronor.

 

 

Om undersökningen:
Sifo har på uppdrag av Skanska gjort en undersökning med 1 014 respondenter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet har varit att kartlägga storstadsbornas inställning till nyproducerade bostäder och boendeekonomiska frågor överlag.