Administrativa frågor svårast för styrelsen

Många svenskar tvekar inför att bli styrelsemedlem i sin bostadsrättsförening. Men när vi väl sitter i styrelsen trivs vi med rollen.

För att en bostadsrättsförening ska fungera krävs en fungerande styrelse. Men ofta kan det vara svårt att locka medlemmar till att engagera sig i styrelsen. I en ny undersökning har Offerta frågat 100 styrelsemedlemmar över hela Sverige om hur de ser på sitt uppdrag.

Undersökningen visar att drygt var fjärde hamnade i styrelse eftersom det inte fanns någon annan att fråga. Elva procent kände sig tvingade att kliva in i styrelsen.

Allra svårast anses administrativa frågor vara, exempelvis frågor som rör upphandlingar. Men många svåra frågor för styrelsen kan enkelt undvikas.

– I vårt arbete med bostadsrättsföreningar märker vi att det kan underlätta att ta in en utomstående aktör för att komma vidare med frågor kring till exempel underhåll och framtida satsningar. Som marknadsledande tjänsteförmedlare får vi ofta frågor från bostadsrättsföreningar kring hur deras arbete kan underlättas på sikt. Till stor del handlar det om hjälp kring städ-, renovering- eller byggrelaterade arbeten, säger Jens Nilsson, vd på Offerta.se, i en kommentar.

Trots att många drar sig från att vara med i styrelsen, visar undersökningen att de allra flesta trivs med sitt uppdrag när de väl är på plats. 99 av 100 av de tillfrågade menar att de trivs bra eller mycket bra i sin roll som styrelsemedlem.