Svenskarna fixerade vid kvadratmeter

Storlek snarare än funktionalitet. Så tänker svenskarna kring sina bostäder. Åtminstone om man får tro en ny internationell undersökning.

Skiljer sig svenskarnas syn på boende från andra länder i världen? Den frågan ställde sig Hemnet och genomförde en internationell undersökning i samarbete med opinionsinstitutet United Minds. Genom djupanalyser av bostadsportaler, intervjuer och statistik kring exempelvis skuldsättningsgrad och kvadratmeterpriser framträder ett intressant resultat.

Hemnet konstaterar att bostaden är en viktig statussymbol för många svenskar och berättar vilka personer vi är. Något som inte minst märks i vårt starka fokus på antalet kvadratmeter som bostaden utgör. I exempelvis Norge är antalet kvadratmeter inte alls lika viktigt. Samtidigt är vi svenskar mest trångbodda i Norden.

– Svenskarnas besatthet av kvadratmeter är intressant. I många andra länder är man snarare fokuserade på hemmets funktionella aspekter där antalet sovrum är standardmåttet för en bostad. Kvadratmeterpriserna har stigit med 150 procent på bostadsrätter i Sverige de senast tio åren. Då är det högst relevant att ha koll på om en fyrarumslägenhet är 100 eller 110 kvadratmeter, säger Staffan Tell, talesperson på Hemnet, i en kommentar.

Undersökningen konstaterar även att tyskarna hellre lägger pengar på bil än bostad, ryssarna prioriterar byggnadsmaterial framför inredning och för både amerikaner och danskar är bostadens läge av yttersta vikt.