Var produceras din el?

Var elen produceras är viktigt för oss svenskar, men många har ingen aning om var deras el egentligen kommer ifrån.

Vi svenskar är måna om att vår el ska vara grön och bidra till ett hållbart samhälle. Hela sju av tio tycker att det är viktigt hur elen produceras.Två av tre vill ha ett förnybart alternativ och mer än en tredjedel skulle helst vilja ha solkraft, om det är möjligt.
Men bara hälften vet var deras el kommer ifrån.

Det visar en ny undersökning som opinionsundersökningsföretaget Novus gjort på uppdrag av Fortum. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur svenskarna ser på olika slags energikällor, i undersökningen har tusen hushåll frågats.

– Vår undersökning bekräftar att två av tre vill ha ett förnybart alternativ samtidigt som knappt hälften, fler i storstäderna, är osäkra på hur deras el egentligen producerats. Vi vill att hushållen ska kunna ha gott samvete över sin elanvändning av flera skäl. Det viktigaste är att elanvändning är en förutsättning för ett hållbart samhälle, inte tvärtom som det ofta framställs i debatten. Beslutet att ge vattenkraft också till alla kunder som inte gör ett aktivt val blir därmed ett sätt skapa trygghet, säger Fredrik Landahl, vd för Fortums elhandelsbolag i Sverige, i ett uttalande.

 

 

Foto: bara.jag