Så stor ersättning får BRF-styrelserna

Många bostadsrättsföreningar har svårt att få medlemmarna att engagera sig i styrelsen. Vissa föreningar försöker öka engagemanget genom att betala ut ett arvode till styrelsemedlemmarna. Snittarvodet i landets föreningar ligger på 8 786 kronor per år, visar en undersökning av Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC.

73 procent av alla styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar får ersättning, visar en kartläggning som SBC har gjort bland 2 500 bostadsrättsföreningar i landet. I snitt ligger arvodet på 8 786 kronor per år.

– Är man med i styrelsen bör man vara beredd på att arbeta ideellt, så styrelsearvodet ska ses som en uppskattning för prestationen snarare än en timlön. Vi på SBC tycker dock att det är bra att ge ett rimligt arvode eftersom vi anser att styrelseengagemanget ska premieras. Ska man nämna en riktlinje som många föreningar följer så är det cirka 1 000 kr per lägenhet och år, säger Helena Gustavsson, chefekonom på SBC.

I Stockholm är snittarvodet för en styrelsemedlem högst i landet, strax över 10 000 kronor per år. I Västerås är snittarvodet nästan 4 000 kronor lägre per styrelsemedlem.