Med mörkret kommer inbrotten

November har under flera år varit den månad då flest bostadsinbrott sker. Enligt en ny kartläggning uppklaras allt färre vardagsbrott. Så, hur kan man förebygga inbrott?

Få saker är så kränkande som ett inbrott i ens hem. Och vintern är den tid då allra flest inbrott sker, i synnerhet under november månad. 1 av 10 svenskar har någon gång utsatts för inbrott, enligt en undersökning från Trygg-Hansa.

En kartläggning som försäkringsbolaget If har gjort utifrån statistik från Brottsförebyggande Rådet, Brå, visar att uppklarningsandelen är sämre eller oförändrad inom samtliga vardagsbrottskategorier utom trafikbrott och misshandel.

– Särskilt många av inbrotten sker under den mörkaste tiden på året, då tjuvarna lätt kan se om någon är hemma samt jobba i det dolda, säger Göran Kellner, utredningschef på If, i ett pressmeddelande.

Just mörkret spelar en avgörande roll för att inbrotten ökar under vintern. I mörkret kan inbrottstjuven agera utan lika stor risk att bli upptäckt.

Att hälsa och fråga vart en okänd person i trapphuset är på väg är ett sätt att hålla koll, men det finns fler. Folksam har tagit fram tips för att minska risken för inbrott:

  • Se till att alla ytterdörren har godkända lås – mest effektivt är en säkerhetsdörr. Även fönster bör ha lås
    Byt lås när du flyttar in – ha helst dörren låst även när du är hemma
  • Stöldmärk och ta bilder på värdefulla tillhörigheter
  • Lura tjuven genom timerinställd belysning och genom att en granne plockar bort posten när du är bortrest
  • Täck inte fönster helt med växter och persienner
  • Använd kåpan över vredet på insidan av din dörr
  • Installera en säkerhetsbrevlåda

Är du bortrest? Undvik i så fall att skylta med det i sociala medier. Det kan ge ovärderlig information till inbrottstjuven.

Men en framgångsrik, och billig, metod för att förebygga inbrott är grannsamverkan. Enligt Brå kan brottsligheten reduceras med närmare 25 procent genom aktiv grannsamverkan.

Tanken bakom Grannsamverkan är att genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.
En rad offentliga och privata aktörer står bakom projektet.

Läs mer om Grannsamverkan.