Så slipper föreningen brandolyckan

December är årets mest branddrabbade månad. Det är alltså hög tid att göra en brandskyddsöversyn i bostadsrättsföreningen. I Egrannars Vinterhandbok kan ni få råd och tips.

Brandvarnare måste finnas i varje lägenhet. Föreningen ansvarar för att det finns installerade och fungerande brandvarnare i varje lägenhet.

– Styrelsen bör även informera om vikten av brandsläckare, brandfilt och spisvakt, säger Lars Rang, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Den vanligaste orsaken till brand i bostaden är att personer glömmer att stänga av spisen när de lämnar lägenheten. Men som sagt, det finns enkla hjälpmedel mot glömskan, betonar Lars Rang.

– Skaffa en spisvakt, en timer, som slår av plattorna automatiskt. Fler föreningar borde på eget initiativ installera timrar i fastighetens lägenheter. Det är en initial investering men det ökar säkerheten och höjer värdet i fastigheten på sikt, säger Lars Rang.

Allt för ofta förvarar boenden barnvagnar, skohyllor och andra saker i trapphuset, berättar Lars Rang. Han uppmanar därför bostadsrättsföreningarna att vara mer tydliga på den punkten.

– Trapphuset är en utrymningsväg som alltid ska hållas fri, säger han.

Räddningspersonal kan få bekymmer att ta sig fram om det ligger bråte i vägen. Ett rökfyllt trapphus innebär begränsad sikt och om det ligger saker i vägen kan räddningspersonal snubbla och kanske inte komma ut. Konsekvenserna kan alltså bli väldigt allvarliga.

Tillfället gör tjuven brukar man säga, detta gäller även pyromaner, enligt Lars Rang.

– Det ska aldrig stå saker i trapphuset som någon kan sätta eld på, säger han.

Ordning och reda gäller även på vinden och i källarförråd. Inga brandfarliga vätskor får förvaras i sådana utrymmen. Tändvätska till grillen eller en dunk med bränsle till båten hör inte hemma på vinden, betonar Lars Rang.

I Egrannars Vinterhandbok kan du läsa mer om hur bostadsrättsföreningar kan jobba proaktivt mot bränder.

Foto: Flickr.com(Susanne Nilsson)