Rekordstark tro på högre bostadspriser

8 av tio. Så många tror på stigande priser under det kommande året, enligt SEB:s boprisindikator. Men synen skiljer sig åt över landet.

Det är SEB:s boprisindikator, som bygger på 1000 intervjuer varje månad på uppdrag av Demoskop, som visar att andelen svenskar som tror på stigande priser är närmare 80 procent. Det kan jämföras med 74 procent förra månaden. Bara åtta procent tror att priserna kommer att sjunka.

– Det är en överraskande stor ökning och långt över den tidigare rekordnivån. Utvecklingen drivs på av rapporterna om ett litet utbud på bostadsmarknaden och en tydlig bild av att räntorna kommer att vara fortsatt låga. Det här kan förstås vara positivt för den som äger sin bostad men det är knappast bra nyheter för den som oroar sig för boprisernas ökningstakt och hushållens skuldsättning, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson, i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att skillnaderna är stora över landet. Mest tror medborgarna i Svealand (utom Stockholm) att priserna kommer att stiga, medan en minskning har skett i både Västra Götaland och Östra Götaland.