Se upp med hemmafixet!

Äntligen lite tid över för fixande med bostaden? Sommaren är den perfekta tiden för att ta bort dammet på verktygslådan, låta kreativiteten flöda och släppa fram din händighet. Men för ett lyckat snickrande är noggranna förberedelser a och o.

Skanskas senaste SIFO-undersökning, Säkerhetsbarometern, visar att sex av tio anser sig vara händiga. Allra störst självförtroende har männen. Dessutom verkar vi svenskar tro att vi blir mer händiga ju äldre vi blir.

Undersökningen visar även att nästan var femte hemmafixare oroar sig för skador och ungefär lika många har faktiskt skadat sig. Givetvis beror skaderisken mycket på vilket arbete som ska utföras. Allra mest riskfyllt är takläggning.

– Hemmafixare har ofta en övertro på sig själva och det är inte ovanligt att de ensamma ger sig på sådant som man på bygget skulle vara minst två personer för att utföra. Att klättra på tak och utföra elarbeten är riskfyllda arbeten som bör göras med största försiktighet, om man ens ska utföra dom på egen hand, säger Rikard Andersson, skyddsombud på Skanska, i ett pressmeddelande.

Skanskas bästa tips för hemmafixaren:

  • Investera i rätt hjälpmedel – Takstege, stegar och glidskydd är billiga investeringar för att bli säkrare vid takarbeten.
  • Skydda dig – skyddsglasögon, handskar, skyddsskor och rejäla arbetskläder är ovärderligt för att undvika skador.
  • Underhåll av säkerhetsanordningar – Inga säkerhetsåtgärder är bättre än dess underhåll. Anordningar utomhus är utsatta för väder och vind – se till att underhålla din utrustning.
  • Håll koll på elen – Ta reda på vilka regler som gäller kring elarbeten, det är endast några få installationer du som privatperson själv får ta hand om.
  • Två är bättre än en – Be om hjälp och var inte själv vid en arbetsuppgift du är osäker på.
  • Kontrollera verktygen – Efter en vinter i förrådet kan motorsågen eller gräsklipparen ha försämrats. Tänk på att kontrollera dina verktyg innan du använder dem.