Vindsförråd kan vara inkomstkälla

Med några enkla knep kan ett oanvänt vindsförråd eller en tom lokal öka inkomsterna till bostadsrättsföreningen. Vinsterna kan vara stora, både ekonomiskt och socialt.

Fler och fler bostadsrättsföreningar ser potentialen med att göra om tomma lokaler till bostäder. Det konstaterar Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, som dagligen hjälper bostadsrättsföreningar att förbättra ekonomin. Organisationen menar många föreningar har avsatt onödigt stora ytor till vindsförråd, utrymme som skulle kunna omvandlas till lägenheter och bli välbehövliga intäkter till föreningens kassa. Samtidigt har många bostadsrättsföreningar svårt att hyra ut sina kommersiella lokaler.

– En annan aspekt, förutom den rent ekonomiska, är medlemsnyttan som uppstår när man kan erbjuda bostadsrättsinnehavare en större bostad i föreningen genom att köpa yta ovanför. Att öka ytan på olika sätt genom att ta förråd, trapphus och vindar i anspråk är speciellt positivt i föreningar med många små lägenheter eftersom det då inte blir så stor ut- och inflyttning, säger Monika Jukic, chefsjurist på Sveriges BostadsrättsCentrum, i ett pressmeddelande.

Trenden med omvandling av oanvända utrymmen är tydlig, menar SBC, men påminner om att omvandling av lokaler alltid kräver stämmobeslut, att om föreningen upplåter en ny bostadsrätt ska insats och årsavgift beräknas och lägenhetsförteckningen justeras, och att om vind- eller källarförråd måste flyttas ska berörda medlemmar ha lämnat godkännande.