Regionala skillnader på bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden fortsätter att vara het, men de regionala skillnaderna ökar. En ny undersökning visar dessutom små prisrörelser under den senaste månaden. Är ett trendbrott på gång?

Nya siffror från Svensk Mäklarstatistik visar en svag nedgång för bostadsrätter i landet som helhet under den senaste månaden. Under hela året har däremot priserna i de tre stora städerna däremot ökat snabbare än i resten av landet. I Stor-Stockholm ökade priset med 11 procent, i Stor-Göteborg med 13 procent och i Stor-Malmö med 7 procent.

Störst ökning står emellertid Gotland och Södermanland för med en ökning på 29 procent, enligt Svensk Mäklarstatistik. Ökningstakten verkar å andra sidan sakta avta och de regionala skillnaderna ökar.

Är ett trendbrott på gång? I en kommentar till undersökningen menar Svensk Fastighetsförmedlings VD Peter Lövgren att en oro kan anas, då både säljare och köpare påverkas av det osäkra parlamentariska läget och och den pågående diskussionen kring amorteringskrav.

– Många börjar sin bostadskarriär med en bostadsrätt, därför är den kategorin speciellt känslig för flera av de förslag som diskuterats under hösten. En stor del av lägenhetsköparna är beroende av lån och stöd av exempelvis föräldrar för att kunna köpa sin första bostad. Villaköparna däremot har ofta en bostad som de kan sälja och har därför lättare att finansiera köpet av en ny bostad, säger Peter Lövgren i ett pressmeddelande.

 

Här kan du läsa mer:
Svensk Mäklarstatistik
Svensk Fastighetsförmedlings kommentar