Svårt att få boende att engagera sig

Var tredje styrelsemedlem i bostadsrättsföreningar anser att den största utmaningen med styrelseuppdraget är att få andra boende att engagera sig. Det visar en undersökning av Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC.

33 procent av 2 500 tillfrågade styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar uppger att det största problemet med styrelseuppdraget är att få andra bostadsrättsinnehavare att ställa upp i styrelsen. 73 procent av de ändå som sitter med i styrelsen gör det för att kunna vara med och påverka beslut som rör den egna boendemiljön, enligt undersökningen.

– Att vara engagerad i en bostadsrättsstyrelse ger möjlighet till att påverka boendemiljön och den ekonomiska utvecklingen för fastigheten. Vilket i slutändan också kan ge dig som enskild bostadsrättsägare mer pengar vid en försäljning, säger Helena Gustavsson, ekonomisk expert på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

En anledning till att inte fler vill engagera sig i styrelsen kan vara att man tror att det tar för mycket tid i anspråk. 19 procent av de tillfrågade styrelseledamöterna uppger att de har svårt att få tiden att räcka till för uppdraget. Helena Gustavsson råder därför bostadsrättsföreningar att förenkla stora delar av arbetet, exempelvis genom att outsourca mer av jobbet.

– En av våra viktigaste uppgifter som förvaltare att hjälpa föreningarna att effektivisera arbetet så att det inte upplevs som alltför tidskrävande, säger hon.
Foto: www.flickr.com/photos/dahlstroms