Svenskarna gillar ROT

Stödet för ROT-avdraget är starkt i hela Sverige. Närmare åtta av tio svenskar ställer sig positiva till ROT och lika många tror att ett avskaffande skulle leda till mer svartarbete.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Målarmästarna bad Demoskop fråga svenskarna hur de ser på ROT-avdraget, det vill säga möjligheten till skattereduktion vid reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad.
Stödet visade sig vara starkt bland de över 4000 personer som har intervjuats under 2013 och 2014. 77 procent tycker att det är bra att avdraget finns och 78 procent tror att ett avskaffande skulle öka benägenheten att anlita svart arbetskraft.

Nästan var åttonde svensk gillar ROT-avdraget. Foto: kina.brenner
Nästan var åttonde svensk gillar ROT-avdraget.
Foto: kina.brenner

– Tidigare undersökningar som Målaremästarna har gjort visar att svenskarna tycker att svartjobb är ett allvarligt samhällsproblem. ROT-avdraget har i princip konkurrerat ut den svarta privatmarknaden och har gjort det enkelt och ekonomiskt fördelaktigt för privatpersoner att anlita seriösa företag. Det förklarar sannolikt det breda stödet i landet, säger Björn Hellman, vd på Målaremästarna, i ett pressmeddelande.

Trots ett utbrett stöd märks vissa regionala skillnader i undersökningen. Allra störst stöd har reformen i Västmanland och Östergötland, medan stödet är svagast i Kronoberg och Jämtland. Dock ligger stödet på över 60 procent i alla landets regioner.