Nu blir det lättare att hyra ut bostadsrätt

Sedan månadsskiftet är det enklare att hyra ut din bostadsrätt. Men vad innebär lagändringen egentligen?

I grunden går lagändringarna ut på att bostadsrättsföreningen fortfarande ska ge samtycke för den som vill hyra ut i andra hand, men att skälen ska bli mer generösa än tidigare. Skillnaden stavas skäl. Fram till 1 juli i år var bostadsrättsägaren och hyresgästen tvungna att ha relativt starka skäl, så kallade beaktansvärda skäl, för att få lov att hyra ut. Dessa krav har nu minskat. Endast bostadsrättshavaren berörs av lagändringen, vars syfte är att minska bostadsbristen genom att göra det lättare att hyra ut bostadsrätter som står tomma, exempelvis i väntan på försäljning eller under en längre resa.

Lagändringen ger även bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en avgift av den som hyr ut sin bostadsrätt. Anledningen är att bostadsrättsföreningen ska kunna täcka ökade administrativa kostnader, avgiften får dock högst vara på högst tio procent av ett basbelopp under ett år.

Ändringarna har gjorts i Jordabalkens 12 kapitel, i hyreslagen och bostadsrättslagen.