Det bästa och sämsta med grannar

60 procent av svenskarna anser att det bästa med att ha en granne är att det är trevligt, socialt och tryggt, visar en ny undersökning. Var tionde anser att det sämsta med att ha grannar är att man inte kan gå omkring naken hur som helst i det egna hemmet. 

Det bästa med att ha grannar är att det är trevligt och socialt (59 procent), tryggt (57 procent) och att det kan leda till nya vänskaper (38 procent). Det visar en ny Sifo-undersökning på uppdrag av PostkodLotteriet, där 5 000 personer har intervjuats (respondenterna har kunnat välja flera svarsalternativ). Dessutom anser omkring 30 procent att det är en fördel att man kan få tips och råd om hemmet och att man kan låna saker.

Det sämsta med att ha grannar, enligt undersökningen, är att man inte själv kan välja sina grannar och att man inte kan ägna sig åt högljudda aktiviteter. Dessutom uppger omkring var tionde person i undersökningen att den största nackdelen med grannar är att man inte kan gå omkring naken hur som helst i det egna hemmet.