Undvik skador vid hemmafix

Sommaren är tid för fixande hemma i bostadsrätten. Men få svenskar oroar sig för att skada sig under fixandet, även om en viss rädsla vore befogad.

I Skanskas Säkerhetsbarometer konstateras att var tionde svensk är orolig för att skada sig själv eller andra under hemmafixande. Relativt få med andra ord. Men Skanska har även tagit fram siffror som visar att var fjärde person har skadat sig vid hemmafix. En bild som bekräftas av en undersökning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten konstaterar att 17 800 personer skadar sig varje år i samband med hemmafix, inte sällan under den långa sommarledigheten. Varför då denna skeva syn på verkligheten?

Hammare
En övertro hos hemmafixare kan få stora konsekvenser. Lösningen stavas ofta ergonomi.
Foto: Per Meijer

– Hemmafixare har ofta en övertro på sig själva och det är inte ovanligt att de ensamma fixar sådant som man på bygget skulle vara minst två personer att utföra. Farliga verktyg har de flesta respekt för, men ergonomi ses inte som så viktigt förrän det börjar göra ont. Och då är det redan för sent, säger Rikard Andersson, skyddsombud på Skanska, i ett pressmeddelande.

Klyschan om att hemmasnickare tror sig vara proffs stämmer till viss del, med andra ord. Och just ergonomi, att anpassa arbetet till människan så att man förebygger risker för ohälsa och olycksfall, är ofta nyckeln till en olycksminimering.

Skanska erbjuder en rad tips för den som funderar på att fixa lite hemma i bostadsrätten. Tänk på att ha rak rygg och böjda ben, undvik händer ovanför huvudet, välj rätt verktyg, och tänk på att ta pauser. Om det är för tungt eller otympligt? Be om hjälp. Två superfixare är trots allt starkare än en.