Ny lag ger skatteavdrag för egen el

Privatpersoner och bostadsrättsföreningar som producerar egen grön el kommer inom kort att kunna göra skatteavdrag. Den nya lagen väntas träda i kraft den 1 juli senare i år.

Regeringen har en tydlig ambition om att öka produktionen av förnybar el i Sverige. Som ett led i satsningen har regeringen föreslagit en ny lag som gör att privatpersoner och bostadsrättsföreningar som själva producerar grön el, till exempel genom att använda solcellspaneler eller egna vindkraftverk, ska beviljas skatteavdrag. Lagen ska börja gälla från och med den 1 juli i år.

Den som producerar egen el i liten skala kan alltså snart få lön för mödan. Skatteavdraget kan dock maximalt uppgå till 18 000 kronor per år. Regeringen har budgeterat med 25 miljoner kronor för att bekosta avdraget.

solceller
En ny lag som är planerad att träda i kraft den 1 juli i år gör att privatpersoner och bostadsrättsföreningar som producerar egen grön el, till exempel genom solcellspaneler, kan göra skatteavdrag. Foto: www.flickr.com (HMH-Solceller)

El från solenergi är redan nu på frammarsch men väntas öka ytterligare om förslaget blir verklighet. Solel har tidigare varit dyrt men har på senare tid gått ned till mer modesta priser och därmed blivit mer tillgängligt.

Energiminister Anna-Karin Hatt uppskattar att förslaget kommer att ge ett tillskott av förnybar el som motsvarar omkring 2 000 eluppvärmda villor.

– Sverige mår bra av mer förnybar el, och vi som elkonsumenter gör detsamma. Ju fler av oss som får chansen att ta kontroll över sitt energiliv och sina elkostnader, desto starkare blir konsumenten, och desto bättre blir det för både energisystemet och för klimatet, säger hon i ett pressmeddelande.