Hushållen tror på stigande bopriser

Stockholmarna tror allra mest på högre prisökningar och svagare ökning av räntan under det nya året, medan hushållen i mellersta Norrland är mest försiktiga i landet. Det visar en ny rapport från SBAB.

Undersökningen genomfördes under början av december genom en webbenkät med 1041 personer i åldrarna 18-80. Urvalet är representativt utifrån kön, ålder och geografi.

Generellt förutspår de svenska hushållen att bopriserna fortsätter att stiga under 2014, trots den pågående debatten om hög skuldsättning och övervärderade bostäder.
Hushållens genomsnittliga bedömning är att priserna ökar med 1,6 procent, men skillnaderna är stora mellan olika regioner. I Stockholm, exempelvis, spås ökningen bli 3 procent.

– Svagt ökande bostadspriser och boräntor tyder på ett odramatiskt 2014 – trots frekventa varningar från olika namnkunniga experter. Räntebeskedet den 17 december som inkom efter undersökningens genomförande stärker sannolikt denna skepticism ytterligare, säger Andreas Leifsson, analytiker på SBAB, i ett pressmeddelande.