Antalet vägglusfall ökar kraftigt

Vi svenskar reser allt mer. En konsekvens av mer resande är en kraftig ökning av vägglöss i svenskarnas hem. Om en lägenhet drabbas är risken stor att problemet sprider sig i huset.

– Det är sannolikt en samverkan mellan ett antal faktorer som bidrar till ökningen av vägglöss. Det finns en ökning inte bara i Sverige utan även internationellt. Några faktorer är vårt ökade resande, brist på kunskap om djuret, resistensproblem, och skamkänsla hos drabbade, säger Jan Jungerstam på Anticimex.

Men kunskapen om vägglöss kunde vara bättre i samhället och det finns därför ingen anledning att känna skam, menar han.

Vägglusen är en insekt som lever inomhus, är fem till åtta millimeter lång och tar sig in genom springor i väggar under natten för att sticka sovande människor.

Sticken påminner mycket om myggbett och det är inte ovanligt att människor som drabbats upplever psykiska obehag efteråt, som sömnlöshet och stress. Lättast avslöjas vägglusen genom dess avföring, som ser ut som små svarta prickar. Risken för spridning till grannar är stor när en lägenhet i ett hus har drabbats.

Anticimex har uppmärksammat det växande problemet och presenterar en rad förslag på hur vägglöss kan undvikas vid resande. Under resan är det viktigt att undersöka sängen du sover i efter svarta prickar, undviker att lägga in kläder i lådor eller skåp, håller väskan stängd och på avstånd från sängen, och ber att få byta rum om du misstänker att det finns vägglöss.

Vägglöss dör av stark kyla eller hetta. Därför gäller det att vid hemkomsten placera misstänkta föremål i tvättmaskin eller frys, samt att dammsuga resväskan. Det kan ta tid att bli av med insekten.

– Vid misstanke om vägglöss ska saneringsförtag kontaktas så snabbt som möjligt. Vägglöss är inget som drabbade ska försöka lösa själva. De är besvärliga att bli av med, säger Jan Jungerstam.

Viktigast, tipsar Anticimex, är att inte drabbas av panik och börja flytta runt föremål i bostaden. Det kan ge vägglusen nya gömställen och sprida problemet till nya ställen i lägenheten och huset.