Viktigt att planera takskottningen i tid

I stora delar av landet har snön låtit vänta på sig. Men det innebär inte att planering för snöskottning av tak ska skjutas upp. Skotta Säkert har startats för att minimera skador och höga kostnader.

Logotypen har synts i tidningen över hela landet. Skotta Säkert startades utifrån en frustration över svenskarnas kunskap kring snöskottning. Satsningen genomförs av Plåtslageriernas Riksförbund i samarbete med Fastighetsägarna och försäkringsbranschen.

– Skadefrekvensen har varit väldigt hög och orsakat tragiska personskador. Försäkringsbolag var inte heller särskilt nöjda med situationen. Dessutom har det inneburit att tak har sönderskottats, skador som kan uppgå till mångmiljonbelopp varje år, säger Alexander Iliev, företagsrådgivare och jurist på Entreprenörföretagen.

Därför erbjuder Skotta säkert utbildning och handledning för personer som vill lära sig mer om snöskottning av tak. Genom utbildning och krav på licensiering vill organisationen skapa en bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken, minska skador av material och egendom, minimera farorna för allmänheten och stoppa oseriösa aktörer.

Vad är viktigt att tänka på vid takskottning?

– Var noggrann med verktyg, metod och rutiner. Använd inte metallverktyg eller yxor, det kan skada taket. Bli bekant med hur taket ser ut och hur det ska skottas. Se till att det alltid finns säkerhetsutrustning och använd den, säger Alexander Iliev.

Ett vanligt misstag är att man börja planerar för snöskottning av tak för sent. Något som kan få stora konsekvenser.

– Många tror att de sparar pengar genom att vänta så länge som möjligt, men det är fel. Snön kommer, den fryser, den smälter, och den fryser igen. Det ökar risken för skador på taket. Dessutom tar många skottare betalt per timme och då blir det betydligt dyrare om taket är täckt med is än med nysnö, säger Alexander Iliev.

Han betonar även vikten av att som beställare anlita folk med licens och se till att avtalet är tydligt.