Råttproblemen växer i Stockholm

Råttinvasionen i Stockholmsområdet är ett faktum och problemet växer. Sven Jeppsson på Anticimex i Stockholm berättar vad bostadsrättsföreningar bör tänka på för att slippa råttproblem.

Första halvåret i år har Anticimex tvingats rycka ut och sanera 5 600 gånger i Stockholm, vilket är en ökning med 1 000 saneringar jämfört med i fjol. Stockholm har överlägset flest råttsaneringar i landet. Mycket på grund av ombyggnationer och stora byggprojekt i regionen.

För att förhindra råttorna från att invadera fastigheter och sprida sjukdomar hos till exempel bostadsrättsföreningar är det viktigt att tänka på framför allt två saker, enligt Sven Jeppsson på Anticimex i Stockholm.

– Vid stambyten eller så fort det görs något med avloppsledningarna, att man tar loss toastolen öppnar en gammal golvbrunn eller leder om rör, så måste man plugga igen rören som leder ut från fastigheten medan man jobbar. Annars är det en tidsfråga innan råttorna tar sig in i fastigheten.

Det spelar ingen roll att rören bara är öppna över natten för att man ska fortsätta jobba nästa arbetsdag. Pluggar man inte igen rören kommer det att vara fullt med råttor nästa morgon, berättar han. Nummer två att tänka på är sophanteringen.

– Bostadsrättsföreningar måste se till att sophanteringen fungerar. Har man fulla kärl över helgen har man råttor på måndagen efter.

brunratta
Råttproblemen i Stockholm växer. Anticimex. Fotograf: Lennart Falk.

Det är vanligt att föreningar flyttar ut sopkärlen på innergården och att de boende ställer sopor bredvid kärlen när de är fulla, enligt Sven Jeppsson.

– Råttor dras som flugor till livsmedel och från gården tar de sig lätt in i fastigheten via sprickor i fasaden eller genom en dörr som står öppen, säger han.

Om det är försent och föreningar redan har fått råttproblem i fastigheten gäller det att ringa in grundproblemet.

– Den första åtgärden är att ta reda på hur de kommer in. Sedan kan man stänga in råttorna och ta död på dem med olika slags fällor, säger han.

Råttorna lever i en otrevlig miljö i avloppen och samlar på sig sjukdomsbringande bakterier. Får man in råttor i en restaurang eller i ett flerfamiljshus är det naturligtvis inte bra för människors hälsa, betonar Sven Jeppson.

– Tyvärr slarvas det mycket i Stockholm.