Så skapar föreningar god grannsämja

Vad är skillnaden mellan bostadsrättsföreningar med god grannsämja och BRF:er med mycket tjafs och konflikter? Graden av kommunikation och delaktighet, anser Carolina Stegman, ordförande i Bostadsrättsägarnas Riksförbund. 

– Det bästa sättet för en styrelse att förebygga osämja i föreningen är att föra en dialog med medlemmarna om vad som är på gång och ständigt informera om stora och små beslut. På det sättet skapar styrelsen en ”vi-känsla” i föreningen, där medlemmarna känner att de strävar mot samma mål, säger hon.

Men svenskar är inte direkt kända för att släppa okända människor in på livet, utan stänger gärna dörren om sig. Carolina Stegman tycker därför att det är viktigt att styrelsen anordnar medlemsaktiviteter där grannarna får en chans att bekanta sig under avslappnade former.

– Det behöver inte vara avancerat. Till exempel kan man kombinera årsmötet med en middag eller städdagen med en korvgrillning eller något annat trevligt, säger hon.

städdaggrannar
Medlemsaktiviteter som att grilla korv kan förbättra grannsämjan och förebygga konflikter. Foto: (www.flickr.com/photos/plinden/)

 

De vanligaste klagomålen som Bostadsrättsägarna får höra rör konflikter i tvättstugan, högljudda grannar och problem vid stambyten (till exempel att en medlem inte har fått rätt kakel eller anser sig ha blivit debiterad för mycket). Många av dessa problem hade kunnat förhindras om styrelsen hade varit bättre på att involvera medlemmarna i vad som händer, och om de boende hade haft ett ansikte på sina grannar, anser Carolina Stegman.

– ”Vi-känslan” i en förening ska inte underskattas. Inte heller grannar som hejar på varandra. I BRF:er där medlemmarna verkligen känner att de äger föreningen tillsammans brukar det vara färre konflikter, säger hon.

Om det ändå går så långt att styrelsen tvingas medla i en konflikt mellan två grannar är det viktigt att ha en trevlig ton och hålla sig till sakfrågan, betonar Carolina Stegman.

– Det är händer att personer i styrelsen tänker; ”jaja den där grannen bråkar ofta, det är säkert den andra grannen som har rätt”. Så får det inte gå till. Styrelsen ska alltid hålla sig till sakfrågan och lyssna på argument från båda sidor. Det får aldrig läggas prestige i ett ärende, säger hon.