Så mycket minskar brotten med grannsamverkan

Grannar som hjälps åt kan minska brottsligheten rejält. 19 av 20 inbrottstjuvar undviker områden med grannsamverkan, visar en undersökning av Brå.

Grannsamverkan, det vill säga när grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i bostadsområdet, minskar brottsligheten med i genomsnitt 16 eller 26 procent, beroende mätmetoden. Det visar statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet.

Grannsamverkan kan enligt undersökningen, minska en rad av de så kallade vardagsbrotten, som inbrott, bilbrott, skadegörelse och även brott mot personer. Dessutom kan det stärka gemenskapen mellan grannarna, skriver Brå på sin hemsida.

En intervjuundersökning som genomförts med individer som begått brott bekräftar att grannsamverkan påverkar viljan att utföra brott. 19 av 20 personer som begått brott svarar att de var mer försiktiga eller undvek områden med grannsamverkan.

Foto: Mostphotos