Så kan den höjda räntan påverka bolånen

Riksbankens räntehöjning innebär att styrräntan ligger på 1,75. Men hur det påverkar bolån och ekonomin framöver är ännu oklart i flera avseenden.

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, menar att det svårt att säga hur det påverkar tremånadersräntorna.

–  Det är inte säkert att den hoppar upp så mycket. Det kan vara så att det här redan är inräknat i dagens ränta, säger hon. När det kommer till bundna räntor är det andra parametrar än styrräntan som spelar in, säger hon till TT.

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, tycker att höjningen är olycklig då det är svårt för hushåll och företag att anpassa sig. Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, menar å sin sida att det är helt nödvändigt.

– Vi har ett allvarligt inflationsproblem, inflationsförväntningarna ligger fortfarande för högt och Sverige behöver få upp räntan så att inte penningpolitiken fortsätter att stimulera, säger han till TT.