Fem tips för att lyckas med ditt byggprojekt

Mycket kan gå snett när föreningen ska upphandla ett byggprojekt, till exempel när balkongerna ska renoveras eller stammarna bytas. Med några enkla tumregler lyckas ni med upphandlingen.

Har ni i bostadsrättsföreningen planer på att renovera fastighetens fasad, balkonger eller stammar? Ni har större chans att hitta rätt entreprenör om ni genomför en upphandling. Fastighetsägarna har samlat tips om hur ni inte stöter på problem och hur upphandlingens steg kan se ut.

Först och främst, ställ tydliga men inte för detaljerade krav i upphandlingen. Förfrågningsunderlaget ska visa tydligt vad uppdraget går ut på, vilka delmoment som ingår och vad entreprenören förväntas utföra. Lista gärna, det minimerar risken för otrevliga missförstånd längre fram.

Kolla upp entreprenörerna, en grundlig research kan tyckas uppenbart, men görs inte alltid. Rekommendationer, betyg och referenser från andra bostadsrättsföreningar kan vara bra.

Värdera anbuden. Även om du ställt tydliga rav kan entreprenörerna har tolkat detaljer olika. Jämför anbuden och ställ kompletterande frågor innan du bestämmer dig för en entreprenör. Hur snabbt kan de sätta igång, hur lång tid kommer det att ta och så vidare är bra frågor att ställa.

Håll en slutförhandling, där du stämmer av så att din bild av uppdraget stämmer överens med entreprenörens innan ni skriver kontrakt. Skriv även in i kontrakt vad som förväntas, och revidera eventuellt pris.

Dokumentera allt, möten, beslut och övervägningar, så att de som berörs av upphandlingen vet vad som händer. Har du allt nedskrivet är det dessutom en bra mall för nästa upphandling.

Foto: Mostphotos