Så gör ni en bra underhållsplan

En bra och uppdaterad underhållsplan gör att bostadsrättsföreningar kan spara in mycket pengar på att slippa oväntat underhåll av fastigheten. Då kan tiden läggas på sådant som föreningen verkligen vill göra. Här är tipsen.

Styrelser i bostadsrättsföreningar förvaltar stora värden i och på fastigheterna. En bra och uppdaterad underhållsplan är a och o. Så vad ska man tänka på? Underhållet kan delas in i löpande reparationer och planerat underhåll, skriver Bostadsrätterna.

Tanken med underhållsplanen är att ha koll på kommande underhållsbehov, så planen bör ha en lång tidshorisont. Om underhållsplanen inte uppdateras löpande, minst årligen, blir den inte relevant.

Bostadsrätterna har samlat nyttiga tips:

  • Se till att underhållsplanen blir ett levande verktyg.
  • Skapa förståelse och samsyn hos medlemmarna för styrelsens filosofi vad gäller det långsiktiga underhållet relaterat till ekonomin.
  • Berätta gärna för medlemmarna om större kommande åtgärder i god tid.

Läs en mer utförlig guide på Bostadsrätternas hemsida.

Foto: Mostphotos