Nya lagar från 1 januari – så berörs din BRF

Vid årsskiftet trädde nya lagar och regler i kraft som rör fastighetsägare. Organisationen Fastighetsägarna har sammanställt en lista med de viktigaste förändringarna.  

Det handlar om att det blir enklare att dela el, krav på klimatdeklarationer och nya regler kring återflytt efter brand.

Här är hela listan (Fastighetsägarnas sammanställning):

  • Investeringsstöd och energieffektiviseringsstöd avskaffas
  • Returpappersinsamling förs över till kommunerna
  • Lättare att dela el i lokala nät
  • Krav på klimatdeklaration för nya byggnader
  • Krav på redovisning av klimatrelaterade miljömål enligt taxonomiförordningen börjar gälla
  • Kommuner får ökade möjlighet att ingripa mot oseriösa fastighetsägare
  • Erbjudande om hyresavtal efter brand i lägenhet
  • Skattereduktion för investeringar i inventarier

Läs mer om nya lagarna och reglerna på Fastighetsägarnas hemsida

Foto: Mostphotos