Nya regler vid halvårsskiftet

1 juli innebär att flera nya regler träder ikraft. På bostadsområdet är det inte så mycket som ändras den här gången, men åtminstone två lagar berör bostäder och bostadsmarknaden:

– En ny fastighetsmäklarlag. Lagen innebär företag ska registreras och stå under tillsyn. För att få vara verksamma ska företagen uppfylla flera krav och kan ges en disciplinpåföljd om man åsidosätter sina skyldigheter.
– Bostadsbidrag. Ett tidsbegränsat tilläggsbidrag inom bostadsbidraget som sträcker sig mellan juli till december i år. Omfattar barnfamiljer med låga inkomster.

(Källa: Regeringen)

Foto: Mostphotos