Tips inför badrumsrenovering

Under pandemin har många svenskar varit tvungna att arbeta hemifrån. En och annan har kanske skaffat sig en ny digital hobby, andra har bestämt sig för att äntligen renovera badrummet i lägenheten. Men vad bör man tänka på inför, under och efter en sådan renovering?

Anticimex understryker vikten av att välja en entreprenör med totalansvar under hela processen, kolla upp att du kan göra ROT-avdrag och om du har möjlighet att få ett kvalitetsdokument av entreprenören.

Anticimex har några konkreta tips på vad du bör vara uppmärksam på under renoveringen. Bland annat att:

  • Hela golvet lutar mot golvbrunnen.
  • De fasta installationerna följer monteringsanvisningar
  • Frånluftsventilation finns
  • Rörgenomföringar är korrekt utförda
  • Takspotlights är installerade av behörig elektriker