Myndigheternas råd: Håll stämman digitalt

Stämmotiderna är snart här. Genom en ny tillfällig lag vill riksdagen underlätta för föreningar att hålla sina stämmor. Det finns sex sätt att hålla sin stämma på, skriver sajten Bostadsrätterna. Styrelsen bör se över vad som passar bäst för den egna föreningen utifrån de förutsättningar som råder.

De sex sätten att hålla stämman på är:

  1. Håll stämman digitalt med möjlighet till närvaro
  2. Stämman hålls enbart digitalt
  3. Stämman blir en ren poströstningsstämma, utan fysisk närvaro
  4. Skrivbordsstämma eller stämma ”per capsulam”
  5. Stämman hålls men med ombud, för t ex äldre eller personer i riskgrupp.

Det sjätte alternativet är att skjuta på stämman.