Pessimismen borta – fler tror på ökade priser

En dramatisk uppgång. Så beskrivs SBAB:s kvartalsvisa prognos över svenska bopriser. 57 av deltagarna i undersökningen tror att priset på det egna hemmet kommer att öka under det kommande året. Motsvarande siffra i maj var 25 procent.

– Den mycket stora pessimism som präglade boprisförväntningarna under den mest akuta fasen av coronakrisen under senvåren är som bortblåst, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije i en kommentar.

I våras trodde drygt var tredje tillfrågad att priset sjunker inom ett år, men nu tror bara 4 procent att så blir fallet. De som trots allt tror på sjunkande bostadspriser anger bland annat svagt efterfrågeläge, stigande boräntor och nya reglering som skäl, skriver nyhetsbyrån Direkt.