Dyrt att renovera utan tillstånd

En del saker får man renovera i sin bostadsrätt, medan andra åtgärder kräver styrelsens tillstånd. Var går gränsen? Och vad bör man tänka på när man renoverar sin bostadsrätt? Egrannar reder ut. 

När behöver man tillstånd för att renovera i sin bostadsrätt?
– Enligt lagen måste man alltid ha tillstånd om man ska riva bärande väggar eller flytta viktiga ledningar, som VVS-ledningar, ventilationsledningar och gasledningar. Framför allt beror det på att försäkringsbolagen kräver att sådana jobb är tjänstemannamässigt utförda. Man måste alltid ha styrelsens medgivande vid ändringar som kan vara till men för grannar och föreningen, sa Mats Lindbäck, informationschef på Bostadsrätterna, i en intervju med Egrannar för en tid sedan. Svaren gäller fortfarande.

– Jag tycker alltid att man ska prata med styrelsen när man ska ge sig på fast inredning i badrum och kök, eller när man ska göra hål i väggar. Det är bättre att fråga en gång för mycket om man är osäker. Styrelsen kan ju i regel bistå med tips, kunskap och erfarenheter från tidigare renoveringar i huset, säger han.

Kan man få tillstånd att riva en bärande vägg?
– Ja. Till exempel om du kan visa för föreningen att en stålbalk kan installeras som tar upp kraften uppifrån så att grannen inte kommer ned genom taket. Men det här är inget som du eller jag kan göra. Det krävs att en fackman gör den bedömningen. Visar du fackmannens ritning och beskrivning på hur jobbet kan utföras riskfritt kan styrelsen inte säga nej, säger han.

Foto: leendeleo (flickr.com)
Foto: leendeleo (flickr.com)

Vad kan hända om man renoverar utan tillstånd från föreningen?
– För det första får man stå för allting om något blir fel. Dessutom kan styrelsen tvinga dig att återställa arbetet, så att allt ser ut som innan renoveringen. Och kostnaden för det arbetet får du stå för själv, säger han.

Vad gäller vid elledningar? Vilka åtgärder är man behörig att göra?
– Du ansvarar själv för elen från proppskåpet in i lägenheten. Sedan är grundregeln att du inte får ge dig på sådant som du inte klarar av. Du måste vara behörig elektriker för att dra elledningar. På samma sätt som en läkare kan bli av med sin legitimation vid större misstag kan en elektriker förlora sin behörighet om den gör ett dåligt jobb i din lägenhet, säger han.

Bästa tips när man renoverar sin bostadsrätt?
– Prata alltid med styrelsen, även när du inte behöver. På samma sätt som grannar uppskattar en lapp i trapphuset när du ska ha fest så uppskattar folk att bli förvarnade om att det kan låta lite extra under en period när du renoverar. Dessutom kan du säkert få råd och tips av föreningen var du kan slänga byggsopor och så vidare. Du är ansvarig för hantverkare som råkar skada lampor eller repar väggar i hissen eller trapphuset. Kanske kan det vara smart att klä in hissväggarna i plast?

Får man borra hur sent man vill på kvällen?
– De flesta föreningar har någon typ av ordningsregler som regleras i stadgarna. Men återigen, prata med styrelsen och stäm av vad som är OK!