Får man grilla på balkongen?

Är det tillåtet att grilla på balkongen eller inte? Frågan dyker upp varje sommar. Egrannar reder ut.

Svaret är inte helt enkelt, det finns ingen särskild lag som reglerar grillning på balkonger. I första hand är det upp till fastighetsägaren att bestämma vad som är ok och inte. Därför är det viktigt att bostadsrättsföreningar tar fram tydliga regler för vad som gäller i just den egna föreningen, så att alla som bor i huset vet vad de ska rätta sig efter. Gör man det kommer konfliktrisken mellan grannar att minska och brandsäkerheten öka.

Lars Rang, brandingenjör på Brandskyddsföreningen, ger några allmänna rekommendationer. Först och främst betonar han att det är direkt olämpligt att använda kol- och gasolgrillar på balkongen.

– Glöden i en kolgrill kan sprätta och fara och landa på balkongen nedanför. Det är naturligtvis en uppenbar brandrisk. Dessutom kan röken från kolgrillar störa och skada grannarnas hälsa. Att grilla på en inglasad balkong är direkt livsfarligt. Det är bättre att använda elgrillar, säger han.

Det kan även vara förbjudet att grilla på balkongen av miljömässiga skäl, trots att föreningen har gett sitt godkännande. Exempelvis om det råder eldningsförbud i området. Hör med kommunen!

Det finns även regler som säger att man inte får störa sina grannar. Rökmoln från grillen kan i vissa fall räknas som en störning. Grillning på balkongen kan alltså i vissa fall vara förbjuden även om bostadsrättsföreningen har beslutat att det går bra. Med sunt förnuft kommer man långt.

Läs mer i Egrannars handbok för vår och sommar

Foto: Flickr.com(Andreas Ronder)