För lätt att kapa bostadsrättsföreningar

Regeringen anser att det är för lätt att kapa en ekonomisk förening och föreslår därför att minoriteten i en styrelse ska få större möjlighet till insyn i arbetet.

Tanken är att förslagen ska göra det svårare för exempelvis styrelsen i ett bolag eller en förening att motarbeta en minoritet av aktieägares eller medlemmars insyn.

– Förslagen gör det lättare för bland annat medlemmar i bostadsrätts-föreningar att reda ut eventuella missförhållanden. Om medlemmarna misstänker att styrelsen missköter sitt uppdrag kan de genom denna förändring få det klarlagt genom en extern part, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar.