Kravet: Snart måste bostadsrättsföreningar kunna ladda elbilar

Regeringen vill nu tvinga fastighetsägare att förbereda för installation för att kunna ladda elbilar. Exakt vad det innebär och vilka som berörs är dock fortfarande oklart.

Regeringen föreslår att det införs krav i plan- och bygglagen när det gäller laddning av elfordon för vissa byggnader. Till exempel ska vissa parkeringsplatser förberedas för installation av laddpunkter. Men exakt vad det innebär är fortfarande oklart, skriver Bostadsrätterna.

Regeringen ska snart meddela föreskrifter som förtydligar saken, men ändringarna ska träda i kraft den 25 maj 2020, även ansökningar om bygglov eller bygganmälan som har gjorts före den 11 mars 2021 föreslås gå under de gamla reglerna.