Få med alla på städdagen – här är knepen

Våren är på gång och med det den årliga vårstädningen. Passa på att göra städdagen till en social tillställning som ingen vill missa.

Först och främst. Föreningen kan inte tvinga medlemmarna att delta på vårstädningen. Att ta ut straffavgifter från medlemmar som inte vill närvara på städdagen är inte lagligt. Däremot kan föreningen bevilja nedsättning av årsavgiften som motsvarar medlemmens arbetsinsats på städdagen.

Men moroten fungerar oftast bättre än piskan. Passa på att göra vårstädningen till en trevlig tillställning som ingen vill missa.

Här är åtta tips för en lyckad städdag:

  • Skicka inbjudningarna till medlemmarna i god tid. Ett bra Ett bra al­ternativ till att lägga lappar i alla brevlådor är att använda hemsi­dans anslagstavla. Om medlem­marna är registrerade där får de ett meddelande om städdagen i eposten.
  • Uppmana medlemmarna att anmäla eventuella förhinder till styrelsen.
  • Ordna med god mat och dryck och se till så att det även avsätts tid för att umgås, utan jobb.
  • Försök att dela upp arbetsupp­gifterna så att medlemmarna får ägna sig åt det som de är mest intresserade av. Till exempel kan man skicka ut en fråga i förväg om vilka uppgifter som medlem­marna helst utför.
  • Passa på att inventera behovet av nyplanteringar.
  • Se till att ha ordentliga verktyg, då blir arbetet roligare och snab­bare utfört.
  • Om ni hyr en container så kan det vara smart att locka medlem­marna med att de kan få slänga sina egna grovsopor där under städdagen.
  • Ta med en kamera och föreviga städdagen. Lägg sedan upp några av bilder på föreningens hemsida.

Läs mer i Egrannars handbok för vår- och sommar

Foto: Flickr.com (Per Axbom)