Foto: Oleg Kozlov, Mostphotos

Så lockar ni fler till styrelsen – utan att höja arvodena

Varje år brottas bostadsrättsföreningar med samma fråga. Hur ska vi få fler att engagera sig och sitta i styrelsen? Nu ger experter de bästa tipsen.

För det första. Det är roligare, trivsammare och billigare att bo i en bostadsrättsförening som har många engagerade medlemmar. Och en välskött förening driver upp priset när bostadsrätten ska säljas, enligt Anette Krising Brolin, jurist och styrelserådgivare på Bostadsrätterna. Trots det har föreningar svårt att få människor att engagera sig.

– Tyvärr är engagemanget ganska lågt. Många missar chansen att påverka och göra boendet både bättre och roligare, säger hon i en artikel på Bostadsrätternas hemsida.

För att öka engagemanget krävs en fungerande styrelse. Så det är där man ska börja, menar hon.

– De bästa kvalifikationerna är förmåga att samarbeta och social kompetens, säger Anette Krising Brolin.

När det gäller specifika kunskaper som ekonomi och juridik går det att köpa in en hel del, det viktigaste är att det funkar. Föreningar ska lösa problem och fatta beslut som om de driver ett företag, menar hon.  

Ofta anges tidsbrist som skäl för att inte engagera sig, men männsikor går att övertyga om de tillfrågas på rätt sätt, menar Aron Schoug, doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet. Första frågan bör vara varför människor inte engagerar sig.

– Ibland kan det bero på konflikter som behöver lösas, hur arbetet är organiserat, hur den demokratiska processen fungerar eller om man känner sig välkommen, säger han till Bostadsrätterna.

Och det är inte säkert att höga ersättningar ökar engagemanget. Det kan vara precis tvärtom.

– Ideellt arbete är för många att bidra till något viktigt, men när en ersättning införs kan hjärnan ställa om sig och fokusera på pengarna. Då kan man plötsligt tycka att det är för lite betalt och att man i stället borde göra något som ger mer pengar, säger han till sajten.

Fem tips för att öka engagemanget i föreningen

  • Bilda arbetsgrupper, en för trädgård, en för fest, en för städning och så vidare. Det kan vara ett sätt att bättre lära känna varandra.
  • Tryck på värdet av att engagera sig. Ekonomin blir bättre, trivseln ökar och ni får mer att säga till om.
  • Låt medlemmar ha god insyn i vad styrelsen gör.
  • Skräddarsy uppdrag till människor med specialkunskaper och intressen.
  • Gör årsstämman till en fest istället för en ”tråkig” dragning.