Med 15 frågor löser styrelsen grannbråket

Grannar som ser rött så fort de ser varandra. Hur ska styrelsen medla? Här är frågorna som löser konflikten.  

Soppåsar utanför dörren, slarv i tvättstugan eller rökning på balkongen. Irritation kring sådana saker kan lätt övergå i svårlösta konflikter mellan grannar.

– Tyvärr är vi inte alltid så kloka och vuxna i vår kommunikation. Speciellt inte om vi väntat med att säga till. Det som från början handlade om något personen gjort växer till att vi tycker illa om hela personen och läser in saker som inte stämmer, säger Ulla Bäckmark, konsult inom konflikthantering, i en artikel på Riksbyggens hemsida.  

Här är frågorna som styrelsen bör ställa när den tvingas medla mellan grannar i föreningen.

 • Tycker du att detta är en konflikt?
 • Hur länge har konflikten varat?
 • Hur kommer det sig att du just nu bestämt sig för att göra något åt saken?
 • Vilka är orsakerna till konflikten, ur ditt perspektiv?
 • Vad var det goda, bakomliggande syftet, som gjorde att konflikten uppstod?
 • Ge exempel på händelser som bidragit till att konflikten vuxit.
 • Hur fördelar sig ansvaret, enligt din uppfattning, för att konflikten uppstått och utvecklats?
 • Är denna uppfattning rimlig i förhållande till den faktiska situationen och möjligheterna att ta ansvar?
 • Vad har ni prövat hittills?
 • Vad har ni lyckats med?
 • Vad har inte fungerat?
 • Är konflikten så jobbig att du är beredd att göra en insats för att bli av med den?
 • Vilka idéer har du till att hantera eller lösa konflikten?
 • Vad händer om ni inte löser konflikten?
 • Hur ska ni gå vidare?

Källa: Riksbyggen.se