6 tips för att inte bli blåst av styrelsen

Under våren kom det fram att flera styrelsemedlemmar i olika bostadsrättsföreningar hade missbrukat sin makt och misskött föreningarna. Här är guiden för att slippa bli blåst.

– Man behöver läsa på och ifrågasätta årsredovisningarna som medlem. Det finns exempel där föreningar har stora underhållskostnader i den ekonomiska redovisningen men när man som medlem tittat på fastigheten kan man inte se att åtgärderna är utförda, sa Markus Pålsson, affärsområdeschef för ekonomisk förvaltning på SBC, nyligen till DI.

BRF-föreningen Ida i Malmö är ett exempel på när makten missbrukats, vilket Egrannar har skrivit om. http://blogg.egrannar.se/2017/09/28/bostadsrattsforening-blast-pa-100-miljoner-kronor/ Där inträffade en stor skandal när pengafusk och mutor uppdagades och senare resulterade i fängelsestraff för den före detta ordföranden och ett par till.  

Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, har tagit fram en guide för att slippa bli blåst, och i den trycker de på engagemang och ansvar.

– Någonstans vill man ju väcka en tanke hos medlemmar och även köpare att engagera sig i sin förening. Det handlar om att skapa ett arbete och en struktur inom föreningen där man bygger bort riskerna för fusk, säger Markus Pålsson till DI.

Han menar att det är upp till föreningarna själva att förtydliga arbets- och ansvarsbeskrivningarna, och betonar att det kan vara mycket pengar i omlopp i en bostadsrättsförening.  

6 tips: Så undviker du att bli blåst

Engagera dig: Om du inte vill ta på dig ett styrelseuppdrag, så har du ändå ett ansvar att engagera dig och sätta dig in i föreningens ekonomi. Var aktiv på föreningsstämmor och se framför allt till att ha koll inför större beslut, till exempel renoveringar.

Ordning för attester: Föreningen bör ha en fastställd ordning där det framgår vem i styrelsen som har rätt att attestera, och vilka beloppsgränser som finns.

Utkräv svar: Fråga, fråga och fråga. Kräv svar av styrelsen på årsmöten, och andra möten under året. Lämna motioner med förslag till årsstämman. Har du misstankar om något inte stämmer så kan du tala med föreningens revisor.

Extra stämma: Om revisorn och en tiondel av medlemmarna kräver ett extra årsmöte så är föreningen skyldig att fixa ett sådant. På en sådan stämma kan en majoritet ta beslut om att till exempel stoppa renoveringsprojekt eller avsätta styrelsen.

Särskild granskning: Medlemmar kan också kräva att styrelsen granskas, om en tiondel står bakom beslutet. Bolagsverket kan i så fall utse en särskild granskare som kan analysera föreningens ekonomi.

Ansvar: Under stämman kan styrelsens ansvarsfrihet prövas. Om detta beviljas så betyder det att medlemmarna avstår från att kunna ställa skadeståndsanspråk mot styrelseledamöterna. Men om det är tvärtom kan föreningen kräva skadestånd från enskilda ledamöter.

Källa: SBC/DI

Fot: Mostphotos