Här är riskerna med att hjälpa ditt barn med bostad

Unga får allt tuffare att ta sig in på bostadsmarknaden. Många föräldrar vill hjälpa till, enligt en ny undersökning. Men en fin tanke kan sluta i familjetragedi om man inte har koll på den juridiska biten, varnar flera privatekonomer.

Det blir allt svårare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Bostadspriserna stiger och kontantinsatserna är höga, och bankerna ställer krav på amorteringstakt och inkomster som många helt enkelt inte klarar av. För många är det enda hoppet att föräldrarna hjälper till med att köpa det första boendet.

Och allt fler föräldrar, 6 av 10, vill hjälpa sina barn ekonomiskt, visar en Sifo-undersökning på uppdrag av Nordea. 16 procent svarar att de vill men att de inte har råd. Frågan är ställd de som har barn under 25 år.

– Om föräldrar kan gå in som medlåntagare underlättar det enormt, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea till SvD.

Det är ju fint att det finns föräldrar som vill och har möjlighet att hjälpa sina barn, men det finns en rad juridiska fallgropar. Först och främst måste man bestämma sig för om det ska vara ett lån eller en gåva.

Om hjälpen är ett lån bör skulden mellan förälder och barn säkerställas genom ett skriftligt skuldebrev så att villkoren blir tydliga kring ränta, amortering, löptider och så vidare. Detta är inte minst viktigt ifall barnet och föräldrar blir osams.

Sedan är det viktigt att komma ihåg att även om föräldern bara är medlåntagare och det finns ett skuldebrev, så kommer föräldern behöva rycka in om barnet inte betalar i tid. Har man inte koll på det kan det bli jobbigt ekonomiskt, när smällen plötsligt kommer.

Skulle hjälpen istället vara en gåva finns det flera saker att tänka på, till exempel att det skrivs ett gåvobrev där värdet på gåvan framgår, och att avkastningen på pengarna tillfaller barnet. En gåva av det här slaget brukar vara förskott på arv, vilket får konsekvenser för barnets syskon och så vidare. Därför måste man fundera ett varv extra så att situationer som kan uppstå inte blir föremål för osämja.

Dessutom måste föräldern ta hänsyn till om barnet ska bo själv i lägenheten eller om hen kommer att vara sambo, och då omfattas av sambolagen.

– Om en av parterna köper en bostad med avsikt att man ska bo där tillsammans faller bostaden under sambolagens bodelningsregler och hälften delas vid en separation eller dödsfall, säger Caroline Törnquist på Nordea till SvD.

Och naturligtvis måste föräldern vara medveten om att det egna låneutrymmet minskar när man går in som medlåntagare. Medlåntagaren står nämligen fullt ut på lånet när det gäller hur kreditvärdig man är.  

Så en god tanke kan sluta i bedrövelse om man inte har koll på den juridiska biten. Det måste man känna till, menar ekonomerna.