Fastigheten står i lågor – vad händer efter branden?

Vad händer om fastigheten brinner ned och alla medlemmar måste evakueras? Vem betalar? Och hur illa kan det gå om styrelsen inte har koll? Egrannar reder ut.

Varje år omkommer cirka 120 personer i bränder, och oftast handlar det om bostadsbränder, enligt MSB. Inte sällan hade bränderna kunnat förhindras med ganska enkla förebyggande åtgärder.

För några år sedan skrev Bostadsrätterna om ett bostadshus på söder i Stockholm som brann ordentligt. Ordföranden i bostadsrättsföreningen berättar i en intervju hur det slog eldslågor ut från en av hans grannars lägenhet högst upp i huset, och hur elden snabbt spred sig till vinden som blev övertänd. Huset blev kraftigt brandskadat och samtliga 35 lägenheter blev obeboeliga och hela fastigheten behövde renoveras inifrån och ut. Alla de boende blev helt enkelt utan bostad.

Just den här branden startade i köket i en av lägenheterna på femte våningen, även om orsaken var oklar. Även om folk var hemma så hann alla ta sig ut utan allvarliga skador. Ett par fick lindriga rökskador.

Efter branden fick flera av bostadsrättsföreningens medlemmar till en början bo på hotell medan de letade efter evakueringsboende. När det gäller evakueringsbostäder så är det inte bostadsrättsföreningens ansvar att ordna fram till de boende, utan medlemmarna behöver vända sig till sitt försäkringsbolag. I en sådan här extraordinär situation blir det tydligt varför det är viktigt att inte glömma betala hemförsäkringen, och bostadsrättsförsäkringen.

Ordföranden berättar vidare i intervjun att engagemanget från de enskilda medlemmarnas försäkringsbolag varierade en hel del. Styrelsen försökte hjälpa till att informera vilka krav som medlemmarna kunde ställa på sina försäkringsbolag. Hans erfarenhet är att det krävs rätt mycket påtryckningar och tuffhet för att få det man har rätt till.

När det gäller fastigheten är det brukligt att den ska återställas i det skick som var före brandolyckan. Men på ytskiktet, som målningsarbeten och tapeter, görs åldersavdrag. Men det gäller ju att bostadsrättsföreningens försäkring är betalt.  

Egrannar har tidigare skrivit hur dyrt det kan bli för bostadsrättsföreningar som har dålig koll på sina försäkringar. Hade det inte funnits en fastighetsförsäkring betald i fallet som beskrivits ovan hade det slutat i förödande konsekvenser. Fastighetsförsäkringen ger skydd mot vatten-, natur och brandskador och täcker även kostnader som uppstår vid inbrott i fastighetens gemensamma utrymmen.

– Vi har varit med om ett antal fall där styrelsen har glömt att betala räkningarna till försäkringsbolaget under en längre tid, vilket lett till att bostadsrättsföreningen har stått helt utan försäkring när olyckan sedan varit framme. Om det exempelvis börjar brinna i fastigheten eller om det sker en omfattande vattenskada kan det leda till förödande konsekvenser, sa Monica Jukic, juridisk expert på SBC i artikeln på Egrannar.

Ändå är det många bostadsrättsmedlemmar som känner till om deras förening har en försäkring och vad den i så fall täcker, enligt Monica Jukic. Dessutom har styrelsen ibland dålig koll på vem som är ansvarig om olyckan är framme.

Alla medlemmar i föreningen bör ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg, enligt Monica Jukic. Tillägget är viktigt eftersom den boende annars kan bli ersättningsansvarig för skador som uppstått inne i lägenheten.

– SBC uppmanar alltid bostadsrättsföreningarna att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg som omfattar alla boende i föreningen. Föreningen ser då gemensamt till att alla boende har ett bostadsrättstillägg om en olycka sker, sa hon.

Bra att känna till om försäkringar:

Drabbas du av en brandskada kan du få hjälp från din bostadsrättsförsäkring och hemförsäkring. Bostadsrättsförsäkringen omfattar skador på själva lägenheten utöver normal standard. Hemförsäkringen omfattar skador på lösöret och merkostnader om du behöver annat boende när lägenheten repareras. Ansvarsskyddet i hemförsäkringen kan hjälpa dig om du har varit vållande till branden.