9 av 10 brf-styrelser vill hjälpas åt att välja leverantörer

Nio av tio styrelser i svenska bostadsrättsföreningar vill kunna samarbeta med andra brf:er i samma område och tipsa varandra om leverantörer och priser, enligt en ny undersökning.

-Upphandlingar kan vara väldigt krävande för en bostadsrättsförening, men det är i princip samma mängd arbete för att upphandla exempelvis trappstädning eller fönsterrenovering för en brf som att upphandla för två eller tre brf:er, säger Lars Wallgren, VD på Egrannar som utfört undersökningen.

-Om man är flera och hjälps åt så blir mängden arbete för styrelserna mindre. Genom att dra nytta av varandras erfarenheter kan man göra bättre upphandlingar på ett smidigare sätt, säger Lars Wallgren, VD på Egrannar.

När man bor i samma område har man ofta likartade problem och möjligheter. Husen är ofta byggda ungefär samtidigt och har likartade renoveringsbehov. Om man då kan hjälpas åt och tipsa varandra om bra produkter och lösningar blir dessa problem mycket enklare att hantera. Bland brf:erna i Egrannars undersökning ville över 90% samarbeta kring upphandlingar, tipsa varandra om leverantörer och vad man bör ställa för kvalitetskrav.

Att hjälpas åt och samverka mot brott och vandalisering är något som också står högt upp på agendan. Över 85% av brf-styrelsemedlemmarna vill kunna varna varandra om inbrott och inbrottsförsök. Om kriminella härjar i området blir allas trygghet lidande, men om alla hjälps åt kan man mer effektivt motverka det.

Hittills har det varit svårt att kunna samarbeta med andra brf-styrelser i ens närområde och det är orsaken till att bara 4% av föreningarna har ett återkommande samarbete med grannföreningarna. 89% av brf:erna samarbetar sällan eller aldrig med grannföreningarna i dagsläget.

Orsaken till att det är svårt att komma igång med samarbeten är att man helt enkelt inte vet vilka som sitter i andra styrelser och inte finns några naturliga sätt att komma i kontakt med dessa styrelsemedlemmar. 84% av styrelsemedlemmarna i vår undersökning kände ingen eller bara en enstaka styrelsemedlem i en grannförening.

Det som de flesta brf:er vill samarbeta om är:

 • Tipsa varandra om bra leverantörer (91%)
 • Stämma av priser med varandra (86%)
 • Samarbeta kring gemensamma upphandlingar (78%).
 • Grannsamverkan mot brott (87%)
 • Varna varandra vid exempelvis inbrottsförsök (90%)
 • Diskutera juridiska frågor med andra brf-styrelser (84%)
Upphandlingar är krävande för brf:er och att kunna hjälpas åt med det är mycket intressant för föreningarna. Grannsamverkan mot brott är en mer formell form av samarbete än att man varnar varandra vid vandalisering och inbrottsförsök.

Det föreningarna är minst intresserade av att samarbeta om är:

 • Dela lokaler eller resurser exempelvis tvättstuga (26%)
 • Dela barnvagnsrum eller cykelstall (27%)
 • Parkeringsplatser (45%)

Det som är mest slående är att även bland de områden som uppfattas som mindre intressanta är det över 25% av styrelsemedlemmarna som tycker att det vore intressant.

Det som bostadsrättsföreningar oftast redan samarbetar om är:

Vi frågade också om föreningarna redan hade samarbeten med grannföreningar och vad de i så fall samarbetar om:

 • Dela lekplats eller liknande för barn (8%)
 • Dela resurser som gym eller övernattningslägenhet (4%)
 • Dela gästparkeringar (4%)
 • Tips om lösningar på vardagliga styrelsefrågor (5%)
 • Trottoarer och gator kring fastigheten (5%)

Typiskt samarbetar man alltså mest om den gemensamma yttre miljön, men det finns också föreningar som delar bland annat lokaler och parkeringsplatser varandra.

Om Egrannar:

Med hjälp av Egrannars Grannskap, ett nytt forum på Egrannar.se, är det för första gången inte bara möjligt utan även enkelt för brf-styrelser att få kontakt med andra brf-styrelser i samma område. Grannskapet är ett privat forum där bara styrelsemedlemmar i brf:er kommer in.

-Vi vill återskapa en känsla av gemenskap och samhörighet som gått förlorad. Vi tänker på det som den ”digitala byn” där man är trygg och trivs med sina grannar och där grannar hjälper varandra, säger Lars Wallgren, VD på Egrannar.

Egrannar.se fungerar som hemsida och intranät för över 350 bostadsrättsföreningar i hela Sverige. Brf:erna får funktioner som digital bokning av tvättstugan, anslagstavlor som gör att det är enkelt att sprida information till medlemmarna och en smidig medlemsmatrikel som medlemmarna själva kan uppdatera.

Kontakta Lars Wallgren, lars@egrannar.com, 0709-152888 om du har frågor eller vill ha komplettande material.

Om undersökningen:

När Egrannar skickade en enkät om samarbete mellan bostadsrättsföreningar till 1258 brf-styrelsemedlemmar fick vi 170 svar. Över 86% av styrelsemedlemmarna säger sig vilja kunna samarbeta med närliggande föreningar. Endast 2% av de svarande skulle absolut inte vilja samarbeta med andra styrelser. 8% av styrelsemedlemmarna säger att de troligtvis inte vill samarbeta och 4% vet inte riktigt.