Hur vet man att säljaren verkligen äger lägenheten?

Jag är på väg att köpa en lägenhet men hur kan jag veta att en säljare verkligen äger en lägenhet och att den inte är pansatt? Kan jag kolla det innan jag skriver på och om det ändå visar sig att den var pantsatt, vilka möjligheter har jag då?

Mvh Johan, Stockholm

Hej Johan,
Pantsättningar och ägande av lägenheten ska framgå från föreningens lägenhetsförteckning. Föreningen är skyldig att hålla förteckningen uppdaterad, nyligen kom en dom som ålade en förening skadeståndsskyldighet för att de missat att anteckna en pantsättning av en lägenhet. Föreningen är även skyldig att tillhandahålla utdrag från lägenhetsförteckningen, dock endast till medlemmen själv. Föreningen ska tillhandahålla utdraget gratis till medlemmen. Du som utomstående, t.ex. spekulant på lägenheten, har inte rätt att få något utdrag från föreningen. Ofta vid en försäljning av en lägenhet är en mäklare inblandad, och den får då fullmakt från bostadsrättshavaren att begära ut ett utdrag från lägenhetsförteckningen från föreningen. Om mäklare inte är inblandad bör du begära att få ett utdrag från lägenhetsförteckningen från bostadsrättshavaren, för att kontrollera ägandeförhållandet. Det finns inget lagstöd att kräva utdrag från bostadsrättshavaren, men om bostadsrättshavaren vägrar att utge ett utdrag så är det nog något som inte stämmer med försäljningen.

Lycka till!  
Advokat Martina Slorach
Advance Advokatbyrå Stefan Flemström AB