Svårt för brf-styrelser att samarbeta

Över 86% av styrelsemedlemmarna i bostadsrättsföreningar vill samarbeta med närliggande föreningar, enligt en ny undersökning. Med Egrannars nya tjänst är det inte bara möjligt, utan dessutom enkelt, menar Lars Wallgren, vd för Egrannar. ”Om man är flera och hjälps åt så blir mängden arbete för styrelserna mindre och man kan exempelvis göra bättre upphandlingar”, säger han.

-Vi vill återskapa en känsla av gemenskap och samhörighet som gått förlorad. Vi tänker på det som den ”digitala byn” där man är trygg och trivs med sina grannar och där grannar hjälper varandra, säger Lars Wallgren, VD på Egrannar.

Det kan ibland kännas lite ensamt att sitta i en BRF-styrelse. Det är sällan man kan fråga andra styrelsemedlemmar utanför den egna styrelsen om råd.  Därför startar vi Egrannar Grannskap. Det är ett forum där styrelsemedlemmar i en brf enkelt kan komma i kontakt med andra styrelser i samma område. Man kan säga att det är nästan som Facebook, fast istället för dina vänner så är det dina grannar i brf-styrelserna i ditt närområde.

När man bor i samma område har man ofta ganska likartade problem och möjligheter. Husen är ofta byggda ungefär samtidigt och har därför likartade renoveringsbehov. Om man då kan hjälpas åt och tipsa varandra om bra produkter och lösningar blir dessa problem mycket enklare att hantera. Bland brf:erna i vår undersökning ville över 90% samarbeta kring upphandlingar och tipsa varandra om leverantörer och vad man bör ställa för kvalitetskrav.

Med det nya forumet kan en styrelsemedlem exempelvis lägga ut ett meddelande om att de ska renovera sina fönster och fråga föreningarna i området om någon annan redan gjort det och kan rekommendera en bra leverantör.

-Upphandlingar kan vara väldigt krävande för en bostadsrättsförening, men det är i princip samma mängd arbete för att upphandla exempelvis trappstädning för en brf som att upphandla för två eller tre brf:er, säger Lars Wallgren.

Men det är mycket mer som är gemensamt. Att hjälpas åt och samverka mot brott och vandalisering är något som också står högt upp på agendan. Över 85% ville kunna varna varandra om inbrott och inbrottsförsök. Om kriminella härjar i området blir allas trygghet lidande, men om alla hjälps åt kan man mer effektivt motverka det.

Det som de flesta vill samarbeta är:

  • Tipsa varandra om bra leverantörer (91%)
  • Stämma av priser med varandra (86%)
  • Samarbeta kring gemensamma upphandlingar (78%).
  • Grannsamverkan mot brott (87%)
  • Varna varandra vid exempelvis inbrottsförsök (90%)
  • Diskutera juridiska frågor med andra styrelser (84%)

Om undersökningen:

Mellan 12:e och 31:a december 2018 skickade Egrannar en enkät om samarbete mellan bostadsrättsföreningar till 1258 styrelsemedlemmar i Egrannar. Vi fick 170 svar. En överväldigande majoritet av styrelsemedlemmarna i vår undersökning tycker att det vore eller mycket bra att enkelt kunna kontakta styrelsemedlemmarna i kringliggande föreningar. Över 86% av styrelsemedlemmarna säger sig vilja kunna samarbeta med närliggande föreningar. Endast 2% av de svarande skulle absolut inte vilja samarbeta med andra styrelser. 8% av styrelsemedlemmarna säger att de troligtvis inte vill samarbeta och 4% vet inte riktigt.