Nya lagarna BRF:en måste ha koll på

En rad punkter i Januariavtalet rör bostadsrättsföreningar. Det senaste årets lagändringar och kommande lagförslag kan ändra spelplanen väsentligt. Håll dig uppdaterad.  

Enligt Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, har det redan skett flera lagändringar som snart kommer att påverka bostadsrättsföreningarna.

– Bland annat en bestämmelse i folkbokföringslagen där lämnandet av falska uppgifter ska kunna straffas med böter eller fängelse. En annan stor snackis ifjol var GDPR. Vi ser även flera punkter i Januariavtalet som ligger till grund för regeringskansliets arbete med bland annat en ny hyresmodell och regelförenklingar inom plan- och bygglagstiftningen som berör bostadsrättsföreningar och som kan komma att leda till lagändringar på sikt, säger Stefan Lindberg, affärsområdeschef Juridik, på SBC, till tidningen Fastighetssverige.

Egrannar listar ytterligare lagar som har trätt i kraft under 2018 eller som kommer att börja gälla under det här året (källa SBC och Fastighetssverige).

  1. Kamerabevakning: Regeringen uppdaterade under 2018 den tidigare kamerabevakningslagen för att underlätta övervakning i gemensamma utrymmen i bostadsrättföreningen. 
  2. Slopat bygglov på solpaneler: Bygglovet för att montera solcellspaneler och solfångare slopades den första augusti 2018. 
  3. Producentansvar: I somras beslutade regeringen om nya sopsorteringsregler. Syftet var att göra det enklare för hushållen att källsortera. Reglerna började gälla i januari 2019. 
  4. Förenklat byggande: Januariavtalet föreslår regelförenklingar för att underlätta och förkorta planprocessen och därmed göra byggandet snabbare och billigare. En del av förslaget är att införa en byggbefrielse för altaner. En proposition väntas våren 2019. 
  5. Registrera en ordförande: I somras kom ytterligare ändringar i lagen om ekonomiska föreningar som nu måste registrera en styrelseordförande hos Bolagsverket. Detta ska antingen ske vid styrelseförändring eller senast den 31 december 2019. Om inte detta görs gäller inte ändringar i styrelsen. 
  6. Stärkt konsumentskydd: För att öka konsumentskyddet på bostadsmarknaden tillsatte regeringen en utredning 2015. Utredningen stod klar våren 2017 och föreslår flera förändringar som ska göra det lättare för bostadsrättsägare att förstå föreningens ekonomi och göra den mer transparent. En lagändring har ännu inte kommit på plats.

Foto: Colourbox