Vem ansvarar för snöröjning?

Snön har slagit till med full kraft över stora delar av landet. Istället för att blicka ner i mobilerna, tittar många oroligt upp mot taken för att se om någon istapp är på väg i deras riktning.

Men vilket ansvar har bostadsrättsstyrelsen för om snö och is ramlar ner?

Martina Slorach, advokat och expert på bostadsrättsjuridik, svarar:

Föreningen, och därmed styrelsen, har ett ansvar att se till att inte någon skadas av snö eller is som faller ner från taket. Enligt ordningslagen 3 kap 3 § ska en fastighetsägare utan oskäligt dröjsmål avlägsna snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats. Styrelsen är skyldig att göra allt man kan för att förhindra att skador uppstår, såväl på allmän som enskild plats. Om det finns någon åtgärd som man låtit bli att göra kan föreningen anses vara ”vårdslös” och därmed skadeståndsskyldig om något händer. Den i föreningens styrelse som är ansvarig för snöskottningen kan även bli straffrättsligt ansvarig för till exempel vållande till kroppsskada eller i värsta fall vållande till annans död, om man inte gjort vad man kunnat för att förhindra att snö och is faller ner från taket.

Det finns ett rättsfall som handlar om en fastighetsägare på Drottninggatan i Stockholm. Det hade under natten kommit mycket snö och lagt sig på taket till fastigheten. Under eftermiddagen så lossnade en isklump från taket och föll ner på gågatan nedanför och träffade en pojke i huvudet så illa att han avled. Fastighetsägaren hade ett avtal med en plåtslagarfirma om skottning av taket. Enligt avtalet hade plåtslagaren åtagit sig ansvar för både avsyning, det vill säga avgörande när skottning behövde ske, och själva skottningen. Plåtslagaren hade varit vid huset men endast avsynat taket ståendes på gatan nedanför. Detta var vårdslöst enligt domstolen som dömde plåtslagaren för vållande till annans död.

Det är således möjligt att lägga över fastighetsägaransvaret på en entreprenör. Det krävs dock att det tydligt framgår av avtalet vilka skyldigheter takskottaren har, och vilka skyldigheter som ligger kvar på fastighetsägaren. Efter att Drottninggatanfallet blev många plåtslagare noga med att inte ta på sig ansvaret för att avgöra när skottning ska ske.

Några rekommendationer till föreningen är att:Teckna avtal om takskottning med en plåtslagare, de är vana vid arbete på tak och har rätt skyddsutrustning. Avtala gärna om både avsyning och skottning av take

Undersök vilka ras-skydd som finns, kan snöstaket monteras över ingången tillexempel?

Spärra av gångbanor eller trottoar om det finns risk för ras av istappar eller snö

Följ upp att den eventuella entreprenören följer sina åtaganden
Se till att det finns en ansvarsförsäkring för styrelsen

(Intervjun gjordes 2016)

Bild: Mostphotos